KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Recertyfikacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy

W środę, 22 lutego, w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się recertyfikacja uprawnień z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Egzamin składał się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Z naszej jednostki, uprawnienia ratownika odnowili: Bartłomiej Kolasiński, Aneta Kolasińska, Katarzyna Skowrońska, Przemysław Gorgoń oraz Mateusz Ponczyński. Wykazali się wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi komisji wystawić pozytywną ocenę.

Przypomnijmy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy osoby, które uzyskały tytuł Ratownika, muszą swoje uprawnienia odnawiać co trzy lata.