KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Otrzymaliśmy torbę medyczną z KRUS

Nasza jednostka została wytypowana przez KRUS do przekazania torby ratownictwa medycznego. Oficjalne wręczenie odbyło się w czwartek, 13 października, w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym RUBIN w Łodzi.

W tym dniu odbyła się konferencja podsumowująca  etap wojewódzki Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2022. Sprzęt na ręce dh .Bogdana Pietrykowskiego oraz dh. Jana Koszowskiego wręczyli m.in. : Pan Grzegorz Lorek – poseł ziemi piotrkowskiej oraz Pan Tomasz Nowicki – dyrektor OR KRUS w Łodzi.

Przekazanie zestawu było możliwe na podstawie porozumienia z 23 grudnia 1999 roku zawartego pomiędzy Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego a Prezesem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej na temat współpracy we wdrażaniu systemu ratownictwa przedlekarskiego na terenach wiejskich.

Cieszymy się ogromnie, iż nasza jednostka została doposażona w sprzęt, który podniesie poziom przygotowania do zdarzeń medycznych. Tych w ostatnich latach jest coraz więcej.

Fot.: facebook Grzegorz Lorek – Poseł na Sejm RP ziemi Piotrkowskiej