KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z dofinansowaniem

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy naszej jednostce otrzymała dofinansowanie na zakup umundurowania i sprzętu na zawody sportowo – pożarnicze! 

W piątek, 28 października, w siedzibie OSP Gomulin odbyło się oficjalne wręczenie promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu piotrkowskiego. W wydarzeniu uczestniczył m.in. nadbryg. Grzegorz Janowski – Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi, dh Tadeusz Karcz – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. łódzkiego, st. bryg Paweł Dela – Komendant Miejski PSP w Piotrkowie Tryb., Grzegorz Lorek – Poseł na Sejm RP ziemi Piotrkowskiej oraz Piotr Wojtysiak – Starosta Piotrkowski.

MDP Przygłów z dofinansowaniem!

MDP działająca przy naszej jednostce otrzymała dofinansowanie w wysokości 8 000, 00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup umundurowań dla członków MDP oraz sprzętu na zawody sportowo – pożarnicze. Promesę na dofinansowanie odebrał dh Michał Rytych – Wiceprezes OSP Przygłów.

Dofinansowanie to możliwe było dzięki podjętej uchwale Nr 179/2022 w sprawie przyznania Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych w wysokości 25 mln zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych.

dh Michał Rytych – wiceprezes OSP Przygłów odebrał promesę na dofinansowanie dla MDP Przygłów