KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Kurs kierowców – operatorów sprzętu ratowniczego OSP

W niedzielę 21 maja zakończył się kurs kierowców – konserwatorów zorganizowanym przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb. W kursie tym uczestniczył druh Michał Marecki z naszej jednostki, który zdobytą wiedzę potwierdził zdając pozytywnie egzamin teoretyczny i praktyczny. W trakcie szkolenia szczegółowo omówiono następujące zagadnienia:
– Prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego,
– Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych,
– Zasady bezpieczeństwa prowadzenia i ustawiania samochodów pożarniczych,
– Konserwacja i eksploatacja motopomp i autopomp,
– Obsługa techniczna samochodów pożarniczych,
– Konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu,
– Konserwacja i eksploatacja hydraulicznych urządzeń ratowniczych,
– Konserwacja i eksploatacja pił,
– Zasady eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych,
– Łączność i alarmowanie.

Serdecznie gratulujemy nabytych umiejętności!

Galeria:

Zdjęcie 2 z 9

Fot.:Małgorzata Marecka