KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Ćwiczenia przeciwpowodziowe w Sulejowie

W poniedziałek 12 czerwca Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi zorganizowała ćwiczenia przeciwpowodziowe w Sulejowie. Ich celem było przećwiczenie umacniania wałów oraz ratowania ludzi odciętych od lądu. Scenariusz przewidywał następujące założenia:

 • ewakuacja ludzi odciętych od lądu (dwie osoby w wyniku pęknięcia wału znalazły się w zbiorniku Zalewu Sulejowskiego)
 • umacnianie pękniętego wału poprzez worki z piachem,
 • ćwiczenie łączności oraz udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • koordynacja działań jednostek OSP i PSP z różnych powiatów.

Ćwiczenia zostały podzielone na dwa obwody. Celem jednego z nich było umacnianie pękniętego wału. Strażacy ułożyli w odpowiedni sposób około 500 worków w których zmieścili 7 ton piachu. Worki transportowane były przy pomocy quada z JRG Piotrków Tryb. W czasie działań jeden z ratowników zasłabł i potrzebne było udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, aż do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. To wszystko na szczęście było w ramach ćwiczeń jednak taki scenariusz w tego typu działaniach jest bardzo realny.

Zadaniem drugiego obwodu była ewakuacja dwóch osób odciętych od lądu stałego w wyniku pęknięcia wału przeciwpowodziowego. Strażacy z Sulejowa oraz Piotrkowa przy pomocy łódek wydobyli osoby ze zbiornika wodnego oraz udzielili pierwszej pomocy. Ćwiczenia były niezapowiedziane. Nasza jednostka została wezwana jak do normalnej akcji, przy pomocy selektywnego alarmowania. Po zgłoszeniu dowódca otrzymał komunikat ze stanowiska kierowania o udaniu się samochodem GBA w miejsce koncentracji jednostek.

W ćwiczeniach wzięły udział jednostki:

 • JRG Piotrków Tryb.
 • JRG Tomaszów Maz.
 • OSP Przygłów
 • OSP Sulejów
 • OSP Sulejów Podklasztorze
 • OSP Dąbrowa n. Czarną
 • OSP Barkowice Mokre
 • OSP Smardzewice

Ćwiczenia nadzorował zastępca łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Grzegorz Janowski, który po ćwiczeniach zaszczycił nas również swoją obecnością w naszej jednostce.

Galeria:

Zdjęcie 1 z 38