KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Kolejne hełmy „Heros Titan” w naszej jednostce

Kolejne hełmy Rosenbauer w naszej jednostce! Dzięki nagrodzie otrzymanej w ramach Florianów 2020-21 oraz środkom przekazanym z 1% dla naszej OSP mogliśmy zakupić 3 kolejne niezawodne hełmy Rosenbauer Heros Titan.

Serdecznie dziękujemy za realizację: Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. łódzkiego Dziękujemy również wszystkim za przekazywany 1%. Dzięki temu cały czas możemy się rozwijać i doposażać w nowoczesny sprzęt!