KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Kolejne ubrania „Rosenbauer” w naszej jednostce

Wygląda super prawda? Ale wygląd to nie wszystko! Najważniejsze jest to, że nowe ubrania specjalne zapewniają nam lepszą ochronę podczas działań ratowniczo – gaśniczych.

Postawiliśmy na produkty firmy Rosenbauer i nie zawiedliśmy się. Cały czas staramy się o doposażenie naszych wszystkich 42 ratowników w nowsze, lżejsze i bezpieczniejsze ubrania. Kolejne 4 komplety zakupiliśmy dzięki dotacji z KSRG oraz przeciwdziałania COVID 19.

Dziękujemy firmie Horpol – Profesjonalny Sprzęt dla STRAŻy za kolejną dostawę ubrań najwyższej jakości!