KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Bezpiecznego Sylwestra oraz Szczęśliwego Nowego Roku!

Składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżającego się Nowego Roku! Niech będzie on dla nas wszystkich bezpieczny i szczęśliwy!

Co możemy powiedzieć o mijającym już 2021 roku?

Z pewnością był dla nas rokiem intensywnej pracy na rzecz działań ratowniczo – gaśniczych. Na ten moment odnotowaliśmy 144 zdarzenia w tym: 30 pożarów, 106 miejscowych zagrożeń, 4 alarmy fałszywe oraz 4 zabezpieczenia rejonu operacyjnego. Oprócz działań ratowniczo – gaśniczych wykazaliśmy się dużym zaangażowaniem w organizowanie szkoleń oraz podnoszenie własnych umiejętności.

Na podsumowanie roku przyjdzie jeszcze czas natomiast już teraz dziękujemy wszystkim, z którymi mieliśmy okazję współpracować oraz tym, którzy pomagali nam na różne sposoby. Miniony rok był bardzo pracowity, ale śmiało można uznać go za udany.

P.S. Powyższe zdjęcie jest jednym z fajniejszych jakie udało nam się zrobić w 2021 rok.