KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Barbara Marecka II w kraju – konkurs „Zapobiegajmy Pożarom”

8 kwietnia 2017 w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie podsumowane zostały wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”. Konkurs ten ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych.

Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa. Oceny dokonuje Jury powołane na poszczególnych etapach eliminacji przez organizatora konkursu na danym szczeblu. Na szczeblu centralnym oceny dokonuje Jury powołane decyzją Prezydium Komisji ds. Młodzieży Zarządu Głównego Związku OSP RP.

W tym roku II miejsce w grupie VI przypadło druhnie Barbarze Mareckiej z naszej jednostki. Gratulujemy! Po wręczeniu nagród wszyscy laureaci i osoby im towarzyszące udały się na „lekcję muzealną” do Zamku Królewskiego w Warszawie.

Z naszej jednostki w konkursie wzięło udział 11 osób, a wysłanych prac było 13. Galeria prac dostępna poniżej.

Odebranie nagród

Zdjęcie 1 z 14

autor: Anna Marecka, fot.: Małgorzata Marecka