KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Termomodernizacja budynku strażnicy dzięki dotacji WFOŚIGW w Łodzi

W 2023 roku zakończyliśmy jeden z naszych najważniejszych zadań na przestrzeni ostatnich lat tj. termomodernizację budynku naszej strażnicy. Uzyskaliśmy nie tylko nowoczesny wygląd budynku, ale przede wszystkim stał się on bardziej oszczędny oraz funkcjonalny.

Środki pokrywające 90% kwoty zadania uzyskaliśmy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 538 002, 00 zł w ramach programu „EkoRemiza”. Pozostała kwota została pokryta z dotacji celowej z budżetu gminy Sulejów: 35 000, 00 zł oraz środków funduszy sołeckich: 25 000,00 zł. Dodatkowo, aby móc przystąpić do programu nasza jednostka wykonała audyt energetyczny budynku, który pochłonął kwotę niemal 8 tys. zł.

Zadanie pozwoliło na wykonanie pełnej termomodernizacji budynku strażnicy OSP w skład której weszło:
– wymiana okien, powierzchni przeszklonych: 76 m2,
– wymiana drzwi zewnętrznych i bram garażowych: 78,6 m2,
– wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych: 1412,8 m2,
– wykonanie ocieplenia stropów i poddaszy: 780 m2,
– montaż instalacji fotowoltaicznej: 1 komplet o mocy 3 kW,
– przebudowa układu warstw tarasu z wykonaniem warstwy izolacji termicznej: 56 m2.

Wykonawca został wyłoniony poprzez postępowanie przetargowe przeprowadzone przez naszych druhów. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Usługi Remontowo – Budowlane Sylwester Rudecki z Piotrkowa Trybunalskiego z którą finalnie podpisaliśmy umowę. Firma ta wykonała wszystkie niezbędne prace termomodernizacyjne.

EkoRemiza – Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych

Projekt uruchomiony został dla jednostek OSP przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Celem programu jest:
– zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez realizację inwestycji polegających na kompleksowej modernizacji budynków strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych woj. łódzkiego,
– racjonalizacja zużycia energii,
– wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Nasza jednostka złożyła stosowny wniosek do funduszu w ramach tego programu uzyskując kwotę dofinansowania 538 002, 00 zł. Bez wsparcia tak dużych środków zewnętrznych wykonanie takiego zadania nie byłoby możliwe. Podczas projektu otrzymaliśmy ogromne wsparcie od pracowników funduszu oraz Pani Doroty Jankowskiej, Radnej Powiatu Piotrkowskiego oraz Pana Grzegorza Lorka, Posła na Sejm RP.

Termomodernizacja budynku OSP Przygłów [ZDJĘCIA]