KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Nasza jednostka po raz kolejny wyróżniona

Dnia 29 stycznia 2016r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się narada roczna. Podsumowano działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2015. Oceniono funkcjonowanie jednostek będących w KSRG. Podziękowano wszystkim samorządowcom, którzy w poprzednim roku wspierali działalność KM PSP w Piotrkowie Tryb. oraz Zarządu Powiatowego ZOSP RP.

Za wzorową działalność operacyjną wyróżniono trzeci raz z rzędu naszą jednostkę. Takie samo wyróżnienie otrzymała również w tym roku OSP Moszczenica, OSP Sulejów. Druh Bartłomiej Kolasiński, członek naszej jednostki, także został wyróżniony za zajęcie I miejsca w konkursie „Najlepszy Strażak i Policjant woj. łódzkiego w 2015 roku w kategorii „Najlepszy druh OSP”.
Biorąc pod uwagę 2014 rok liczba interwencji w roku 2015 na podległym terenie wzrosła o 281. Ilość zdarzeń w 2015 roku to 2 305 w których: 878 (627 – 2014r.) to pożary, 1276 (1276 – 2014r.) to miejscowe zagrożenia, 151 (121 – 2014r.) alarmy fałszywe. Jednostki z terenu naszej gminy wyjeżdżały łącznie 256 razy. W porównaniu do 2014 roku liczba interwencji Gminy Sulejów wzrosła o 16% (tj. o 36 wyjazdów). Biorąc pod uwagę wszystkie gminy z terenu powiatu piotrkowskiego jednostki z terenu naszej Gminy zajęły drugie miejsce jeśli chodzi o ilość zdarzeń.

 

Na zakończenie zaprezentowano nowy sprzęt ratowniczy przekazany w ubiegłym roku przez Komendę Wojewódzką PSP w Łodzi o łącznej wartości przekraczającej 4 mln zł, tj.: samochód ciężki ratownictwa chemiczno – ekologicznego, średni samochód ratownictwa wodnego, nośnik kontenerowy, kontener przeciwpowodziowy, pojazd amfibia ARGO 750.

Galeria

Zdjęcie 1 z 3

Jest nam niezmiernie miło, że po raz kolejny nasze działania zostały dostrzeżone i wysoko ocenione. Możemy jako jedyni z terenu naszej gminy pochwalić się po raz kolejny tak ważnym dla nas wyróżnieniem i jako jedyni mamy ponownie najlepszego druha ziemi łódzkiej wśród naszych szeregach. Dumni, szczęśliwi a zarazem zmotywowani będziemy dalej dążyć, by powierzone nam zadania i obowiązki, były wypełniane jak najlepiej.

Chcieliśmy podziękować Komendantowi KM Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb. st. bryg. Włodzimierzowi Kapcowi oraz Prezesowi ZOP ZOSP RP w Piotrkowie Tryb. nadbryg. w st. spocz. Tadeuszowi Karcz za dostrzeżenie starań naszej jednostki.