KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Zalane mieszkanie we Włodzimierzowie

Uszkodzenie instalacji wodociągowej przyczyną zalania budynku mieszkalnego we Włodzimierzowie na ulicy Kwiatowej. Do zdarzenia nasza jednostka została zadysponowana dzisiaj tuż przed godziną 12:00.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do rozszczelnienia instalacji wodnej. Strażacy odpompowali wodę ze studzienki wodomierzowej oraz zamknęli dopływ wody z instalacji wodociągowej. Następnie przy pomocy łopat śniegowych usunęli wodę z budynku mieszkalnego. Działania zakończono około godziny 13:00.