KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

#Bezpieczna butla, bezpieczny dom – kampania informacyjna

W związku z ostatnią tragedią, która wydarzyła się we Włodzimierzowie przy ulicy Zdrowie strażacy OSP Przygłów rozpoczynają kampanię informacyjną „Bezpieczna butla, bezpieczny dom”. Kampania skierowana jest do mieszkańców gminy Sulejów i ma za zadanie uświadomienie jak wielkim zagrożeniem jest nieprawidłowe korzystanie z butli gazowych!

Chwila nieuwagi i niewłaściwe użytkowanie wystarczy, by doszło do tragedii. Strażacy apelują, aby zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe korzystanie z butli gazowych oraz doposażenie się w czujki wykrywające ulatniający się gaz. Butla gazowa to popularne źródło energii wykorzystywane codziennie w gospodarstwach domowych. Pamiętajmy o tym, by butla z gazem zawsze była prawidłowo wykorzystywana. Niezbędne jest również sprawdzenie źródła pochodzenia butli gazowej – to ważne dla naszego bezpieczeństwa.

Ogólne zasady postępowania z butlami propan – butan
 • w mieszkaniach wewnątrz budynków wolno użytkować maksymalnie dwie butle o ładunku nie przekraczającym 11 kg każda,
 • w mieszkaniach nie wolno przechowywać butli zapasowych nie podłączonych do instalacji,
 • butli nie wolno składować w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu np. w piwnicach, ponieważ gaz propan-butan jest cięższy od powietrza i może zalegać w pomieszczeniu (grożąc wybuchem),
 • nie wolno zatykać przewodów wentylacyjnych – w urządzeniach gazowych, w przypadku braku wystarczającej ilości powietrza, nastąpi niezupełne spalanie gazu, którego produktem może być trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO),
 • odległość butli od powierzchni promieniujących ciepło (grzejniki, piece itp.) powinna wynosić co najmniej 1,0m oraz wyłączników elektrycznych, liczników elektrycznych, gniazd wtykowych, dzwonków elektrycznych, telefonów i innych urządzeń powodujących iskrzenie,
 • butle należy instalować w pozycji pionowej, zabezpieczyć przed uderzeniem, przewróceniem, w odległości co najmniej 1m od urządzeń powodujących iskrzenie,
 • połączenie butli z kuchenką powinien stanowić wąż elastyczny o długości nie większej niż 3m, wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na działanie składników gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 600C,
 • należy używać kuchni gazowej z wyłącznikiem przeciwwypływowym oraz kuchni, które posiadają krajowe atesty i dopuszczenia,
 • samodzielnie nie wolno dokonywać napraw butli oraz urządzeń gazowych,
 • pomieszczenia w których funkcjonują urządzenia gazowe muszą posiadać sprawną i skuteczną wentylację,
 • opuszczając mieszkanie na dłuższy czas najlepiej jest zakręcić butlę,
 • przynajmniej raz w roku powinno się przeprowadzić przegląd połączeń elastycznych butli z kuchenką,
 • niezależnie od wyglądu zewnętrznego raz na trzy lata powinno się zmienić na nowy przewód elastyczny,
 • wymianę butli powinno zlecać się fachowcom,
 • nie powinno pozostawiać włączonej kuchenki bez nadzoru (wykipienie może spowodować zgaśnięcie płomienia),
 • systematycznie należy sprawdzać skuteczność działania wentylacji,
 • systematycznie należy dokonywać przeglądu całej kuchenki gazowej oraz dysz palników,
 • jeżeli dojdzie do wycieku – pamiętaj, że każda iskra (nawet wewnątrz kontaktu) powoduje wybuch,
 • nie wolno używać ognia, gdy w pomieszczeniu czuć zapach gazu,
 • nie wolno zastawiać dostępu do butli oraz odbiorników gazu,
 • po zakończeniu użytkowania odbiorników gazu, należy zamknąć wszystkie kurki gazowe,
 • należy systematycznie wietrzyć pomieszczenia, w których zainstalowano przewody i urządzenia gazowe.
Sprawdzanie szczelności!

Pierwszym krokiem przed podłączeniem butli do reduktora jest kontrola stanu uszczelki znajdującej się na zaworze butli. W przypadku uszkodzenia należy wymienić uszczelkę lub butlę na nową. Kolejnym krokiem jest kontrola połączeń. Dla sporządzenia roztworu do wykrywania nieszczelności można użyć płynu do mycia naczyń. W tym celu należy w szklance rozpuścić 1 część płynu do mycia naczyń w 3 częściach wody. Przed podłączeniem butli upewnij się czy zawory są zamknięte. Przyłącz reduktor do butli – sprawdź czy połączenia węża są trwałe i otwórz zawór na butli. Na miejsca połączeń nałóż pędzlem spienione mydliny i obserwuj czy nie uchodzi gaz. Powiększające się bańki wskazują na uchodzenie gazu i konieczność uszczelnienia połączeń. Przed uszczelnianiem zamknąć należy gaz na butli. Jeśli po uszczelnieniu w dalszym ciągu występuje nieszczelność zasięgnij porady u dostawcy gazu.

Strażacy OSP Przygłów podczas akcji z uszkodzoną butlą gazową

Butla gazowa

Z butlą należy obchodzić się ostrożnie – nie upuszczać i nie uderzać. Gdy urządzenie nie jest używane, butlę należy odłączyć, a na króciec zaworu butlowego nakręcić kapturek zabezpieczający.

Butla powinna być przechowywana na zewnątrz w pozycji pionowej, niedostępna dla dzieci. Nie należy butli przechowywać w miejscach, gdzie temperatura może przekraczać poziom 50 st. C. Nie przechowywać butli w pobliżu płomieni, czynnych palników lub innych źródeł zapłonu.

Nie wolno używać ognia, gdy w pomieszczeniu czuć zapach gazu!

Strażacy OSP Przygłów w ramach kampanii planują pozyskanie czujek, które będą rozdane mieszkańcom. Przeprowadzone zostanie również szkolenie dotyczącego bezpiecznego korzystania z butli propan – butan. W punktach usługowych pojawią się ulotki informacyjne, a na stronie internetowej zostanie udostępniony film pokazujący zagrożenie wynikającego z nieprawidłowego korzystania z butli.

Prezentacja – kliknij na prezentację, aby zmieniać slajdy