KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Sadza płonie! Czad zabija! Czyść komin!

Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów sadzy w przewodzie kominowym jest ich NIECZYSZCZENIE! Pożary te są bardzo niebezpieczne dla samego budynku jak i mieszkańców. Wiążą się one z zadymieniem oraz pojawieniem czadu.

Podczas takiego pożaru może dojść do rozszczelnienia komina i przeniesienia ognia na pomieszczenia mieszkalne. Ogień może pojawić się na dachu, poddaszu lub całym budynku! Niestety często dochodzi również do mikropęknięć komina, które nie są widoczne na pierwszy „rzut oka”. Przez to, podczas korzystania z urządzeń grzewczych, do mieszkania może przedostawać się CZAD. Ten z kolei jest śmiertelnym zagrożeniem!

Jak uniknąć pożaru sadzy?

  • Nie spalaj w urządzeniu grzewczym żadnych odpadów. Utylizuj je zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Dokonuj regularnego czyszczenia przewodu kominowego – w odstępach czasu – zależnych od stosowanego paliwa.
  • Dokonuj przeglądu stanu technicznego przewodu kominowego i przewodów wentylacyjnych – nie rzadziej niż co trzy lata.
  • Zaproś KOMINIARZA!

Stosuj również czujniki czadu, aby minimalizować ryzyko „zaczadzeniem”. Tlenek węgla (czad) jest niemożliwy do zauważenia lub wyczucia – cechują go transparentność oraz brak zapachu. Stosuj sprawdzone czujniki (certyfikowane) oraz zamontuj je zgodnie z zaleceniami producenta. Przykład dobrych czujników (nie jest to reklama): FireAngel CO-9D-PL (posiada certyfikat CNBOP), KIDDE 7DC0.

Pożar sadzy! Co robić?

  • niezwłocznie powiadomić straż pożarną,
  • wygasić ogień w urządzeniu grzewczym,
  • zamknąć dopływ powietrza do komina od dołu i o ile to możliwe od góry.


UWAGA!
Do palącego się komina nie wolno wlewać wody, gdyż może to doprowadzić do jego rozerwania i rozprzestrzenienia się pożaru na cały budynek. Aby ugasić palącą się sadzę zaleca się wsypanie do wlotu komina soli kuchennej lub piasku. Gdy to nie przynosi skutku można użyć gaśnicy proszkowej, podając prąd proszku przez wyczystkę w dolnej części komina.

część artykułu pochodzi ze strony : https://www.gov.pl/web/kppsp-sierpc/pozar-sadzy-w-kominie