KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Zestawienie interwencji. Stan na dzień 29 sierpnia

Zestawienie interwencji od 01.01.2021 do 29.08.2021 na terenie gminy Sulejów (stan na godz. 10:35).

Łączna liczba zdarzeń: 327
Liczba pojazdów: 513
Liczba ratowników: 2727
Według rodzaju zdarzeń wystąpiło 15 alarmów fałszywych, 269 miejscowych zagrożeń oraz 43 pożary.

W ostatnich tygodniach zauważalny jest wzrost interwencji związanych z usuwaniem owadów błonkoskrzydłych. Tylko w ostatnich dwóch tygodniach doszło do 28 takich interwencji na terenie gminy z czego nasza jednostka podjęła ich 12.