KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Włodzimierzów: Usunięcie gniazda szerszeni

W sobotę, 26 lipca, zostaliśmy wezwani do usunięcia gniazda szerszeni w miejscowości Włodzimierzów.

Informację o zagrożeniu otrzymaliśmy około godziny 17:20. Na miejsce natychmiast udaliśmy się jednym zastępem. Po około godzinnej akcji, gniazdo zostało usunięte.

W ostatnim czasie otrzymujemy sporo wiadomości dotyczących usuwania gniazd owadów błonkoskrzydłych. Poniżej zamieszczamy wyjaśnienie, w jakich przypadkach straż pożarna podejmie takie interwencje. Przypominamy, iż zgłoszenia takie kierujemy pod numerem alarmowym 112.

Zgłaszanie gniazda owadów – kiedy przyjedzie straż?

Straż pożarna podejmuje wszelkie niezbędne działania zmierzające do usunięcia roju lub gniazda owadów błonkoskrzydłych z miejsc, w których stwarzają one bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w szczególności dotyczy to obecności osób o ograniczonej zdolności poruszania się, czy z budynków użyteczności publicznej oraz placówek oświatowych.

W pozostałych przypadkach, przypominamy, że zgodnie z art. 61 ustawy „Prawo budowlane”, zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu należy do właściciela lub zarządcy obiektu.

Zwracamy się z prośbą o zrozumienie i nie przekazywanie nieprawdziwych informacji o zagrożeniu życia lub zdrowia, jeśli takowe zagrożenie nie występuje.

Wyjazd zastępu w nieuzasadnionym przypadku spowoduje zgodnie z ww. „Zasadami…”: zabezpieczenie terenu działań, ewakuację osób z obiektu i przekazanie terenu działań z zaleceniem, zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu jego właścicielowi lub zarządcy, zgodnie z „Prawem budowlanym”.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, straż pożarna podejmuje interwencje, jednak w innych przypadkach, właściwymi instytucjami do likwidacji gniazd są firmy dezynsekcyjne.

Zdarzenia związane z występowaniem owadów błonkoskrzydłych w większości przypadków nie są zdarzeniami nagłymi i odpowiednio administrowanie obiektem, skutecznie uniemożliwia zagnieżdżenie się w nim owadów.

Pamiętajmy również, że każdy z nas może potrzebować pomocy, a nieuzasadniony wyjazd strażaków w miejsce, gdzie nie ma konieczności ich interwencji, powodować może opóźnienia w dotarciu do zdarzeń, gdzie zagrożone jest życie lub zdrowie ludzi.” – źródło https://www.gov.pl/web/kmpsp-torun/zanim-wezwiesz-straz-pozarna-do-os-i-szerszeni