KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Szkolenie dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

W niedzielę, 17 grudnia, zakończyło się szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy naszej jednostce. Szkolenie ukończyło 40 młodych strażaków.

Obsługa gaśnicy, praca w strefie zadymionej, poznanie sprzętu oraz samochodów to tylko niektóre zagadnienia ze szkolenia przeprowadzonego dla członków MDP w wymiarze 20 godzin. Młodzi strażacy zapoznali się również z tematyką służby w strukturach OSP, zagrożeniach, problemach oraz sposobu ich rozwiązywania. Odpowiedzialnymi za szkolenie byli ratownicy OSP Przygłów; dh Bartłomiej Kolasiński, dh Rafał Taranowski oraz dh Jakub Rytych.

Podczas realizacji projektu  młodzież poznała bliżej służbę strażaka ochotnika, a przeprowadzenie egzaminu z nagrodami będzie motywacją do lepszej nauki i chłonięcia wiedzy w przyszłości. W tematyce szkolenia znalazły się również akty prawne o ochotniczych strażach pożarnych, funkcjonowaniu jednostki operacyjno – technicznej, tematyce prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych, sposobów prowadzenia łączności, bezpieczeństwo i szeroko rozumiana ochrona przeciwpożarowa.

Szkolenie zostało zakończone egzaminem oraz rozdaniem nagród i dyplomów. Było to możliwe dzięki uzyskanej dotacji z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Wsparcie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na rzecz ochrony przeciwpożarowej”. Nasza jednostka otrzymała na ten cel 5 000,00 zł.

Szkolenie MDP OSP Przygłów

„Działanie to wpłynie pozytywnie na postrzeganie  członkostwa w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych oraz poprawi przygotowanie ich członków do służby w OSP. Wiedza przekazana członkom MDP przed doświadczonych ratowników przyda się im również w życiu codziennym. Będą lepiej przygotowani do reagowania podczas zagrażających sytuacji oraz powiadamiania o nich odpowiednim służbom. Przeszkolenie 40 członków MDP wpłynie pozytywnie na lokalną społeczność, zwiększy zainteresowanie służbą oraz zwiększy świadomość o tematyce współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a  Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, której działania polegają również na podtrzymaniu struktur OSP poprzez dofinansowywanie”. – podsumował dh Bartłomiej Kolasiński, naczelnik OSP Przygłów.

Serdecznie dziękujemy Zarządowi Województwa Łódzkiego za przyznaną dotację oraz możliwość rozwoju naszych młodych strażaków. Wyrazy wdzięczności i serdeczne podziękowania kierujemy również do Pana Zbigniewa Ziemby – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego za okazane wsparcie oraz wiarę w sukces naszego projektu.