KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Podsumowanie działalności za rok 2023

W niedzielę, 17 marca, w siedzibie naszej jednostki odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2023. Miniony rok wspólnie z naszymi strażakami omawiali samorządowcy, członkowie MDP, zaproszeni goście oraz mieszkańcy.

Zanim rozpoczęło się zebranie sprawozdawcze przed siedzibą jednostki odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której poświęcono dwa nowe samochody ratowniczo – gaśnicze oraz zmodernizowaną remizę naszej jednostki.

Uroczystą zbiórkę rozpoczął dh Bartłomiej Kolasiński – naczelnik jednostki. Po wprowadzeniu sztandaru oraz złożeniu meldunku głos zabrał dh Bogdan Pietrykowski – prezes jednostki, który przywitał przybyłych gości, a wśród nich byli:

– st. bryg. Paweł Dela – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim,
– dh Mieczysław Lec – Prezes Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP gm. Sulejów,
– Grzegorz Lorek – Poseł na Sejm RP,
– Michał Gaczkowski – Zastępca Burmistrza Sulejowa,
– Piotr Wojtysiak – Starosta Piotrkowski,
– Dorota Jankowska – Radna Powiatu Piotrkowskiego,
– Ireneusz Czerwiński – Sekretarz Powiatu Piotrkowskiego,
– Karolina Recheta – Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim,
– Rafał Fogiel – Radny Rady Miejskiej w Sulejowie,
– Rafał Kulbat – Radny Rady Miejskiej w Sulejowie,
– Mariusz Szczęsny – Radny Rady Miejskiej w Sulejowie,
– Władysław Czerwiński – Radny Rady Miejskiej w Sulejowie,
– Paweł Kępski – Sołtys Przygłowa,
– Marek Nawrocki – Sołtys Nowej Wsi,
– ks. Grzegorz Gogol – Prałat i Dziekan Dziekanatu Piotrkowskiego, Kapelan Strażaków pow. piotrkowskiego,
– ks. Zbigniew Dawidowicz – Proboszcz Parafii Włodzimierzów,
– strażacy OSP Uszczyn.

Po przywitaniu gości dh Bartłomiej Kolasiński odczytał zarys zrealizowanych inwestycji oraz poprosił o dokonanie tradycyjnego poświęcenia samochodów oraz remizy. Poświęcenia dokonali ks. Grzegorz Gogol oraz ks. Zbigniew Dawidowicz.

Następnie zaproszeni goście dokonali przecięcia wstęg czyli symbolicznego aktu oddania do użytku samochodów oraz remizy po których zostały oficjalnie przekazane kluczyki. Odebrali je druhowie: Aleksy Czerwiński oraz Kacper Abratkiewicz z rąk dh Bogdana Pietrykowskiego – prezesa jednostki oraz dh Michała Rytycha – wiceprezesa jednostki. Po odebraniu kluczyków druhowie zaprezentowali pojazdy uruchamiając je oraz włączając sygnały świetlno – dźwiękowe.

Po prezentacji pojazdów odznaczeni zostali druhowie za wysługę lat: Jan Sachrajda – 55 lat wysługi, dh Stanisław Chmielewski – 60 lat, dh Kazimierz Fogiel – 60 lat. Na tym uroczysta zbiórka została zakończona, a dalsza część spotkania czyli podsumowanie roku 2023 odbyło się w siedzibie jednostki.

Sprawozdania 2023 OSP Przygłów

Przewodniczącym zebrania został dh Bogdan Pietrykowski, który przedstawił porządek zebrania, a po jego zatwierdzeniu podsumował działalność w minionym roku. Jak podkreślił był to rok w którym pozyskaliśmy blisko 2 miliony złotych dotacji. Następnie głos zabrał dh Bartłomiej Kolasiński, który swoje sprawozdanie przedstawił w formie elektronicznej prezentacji.

W 2023 roku odnotowaliśmy łącznie 94 interwencje w tym: 25 pożarów, 59 miejscowych zagrożeń, 6 alarmów fałszywych, 4 zabezpieczenia rejonu operacyjnego w KM PSP Piotrków. W stosunku do roku 2022 ilość zdarzeń na obszarze działania naszej jednostki spadła o 42 alarmowe zgłoszenia. Byliśmy jedną z najczęściej dysponowanych jednostek w powiecie piotrkowskim. Zarówno w powiecie jak i gminie pod tym względem zajęliśmy 2 miejsceprzedstawiał naczelnik jednostki.

94 zdarzenia przygłowskich ochotników to 574 ratowników, którzy przepracowali 646 godzin i 17 minut na rzecz mieszkańców gminy Sulejów oraz powiatu piotrkowskiego. Nasi ratownicy przy pożarach spędzili 236 godzin i 54 minuty, przy miejscowych zagrożeniach 374 godziny i 48 minut. Alarmy fałszywe to 11 godzin i 52 minuty, a  zabezpieczenia rejonu operacyjnego w KM PSP Piotrków  to 22 godziny i 17 minutkontynuował dh Bartłomiej Kolasiński, pokazując kolejne statystyki.

We Włodzimierzowie odnotowaliśmy najwięcej zdarzeń tj. 24, w Przygłowie 21, w Poniatowie i  Piotrkowie Tryb. 8, w Korytnicy 7, w Nowej Wsi 5, w Sulejowie 4, w Barkowicach i Łazach Dąbrowa po 3, w Uszczynie i Witowie Kolonii po 2, oraz po jednym zdarzeniu w miejscowościach: Barkowice Mokre, Kłudzice, Zalesice, Kałek, Podkałek, Łeczno oraz Witów.dodał dh Kolasiński.

Statystyki dla poszczególnych ratowników OSP w Przygłowie. Jest to suma wyjazdów do akcji ratowniczo – gaśniczych. Aneta Kolasińska: 68, Bartłomiej Kolasiński: 68, Kacper Abratkiewicz: 48, Przemysław Gorgoń: 39, Zbyszek Skowroński: 36, Katarzyna Skowrońska: 34, Łukasz Rytych: 30, Aleksy Czerwiński: 27, Artur Pasieczyński: 25, Szymon Pasieczyński: 23, Tomasz Antosik: 21, Michał Marecki: 20, Damian Kolasiński: 19, Maciej Nowicki: 14, Marta Rytych: 14, Jakub Morawiec: 13, Damian Prasol: 12, Dawid Walasik: 11, Przemysław Prasol: 10, Anna Marecka: 9, Nowicz Robert: 8, Bartosz Abratkiewicz: 7, Jakub Rytych: 6, Mariusz Trzecianowski: 4, Rafał Taranowski: 2, Małgorzata Marecka, Jakub Michalski, Klaudia Morawiec, Rafał Nowicz, Kamil Rokuszewski oraz Martyna Rytych po 1 zdarzeniuprzedstawił naczelnik w kolejnych slajdach.

Pełna prezentacja OSP Przygłów 2023

Kliknij w ikonę : (Otwórz menu opcji), aby włączyć notatki w których zawarty jest tekst do prezentacji.

Po multimedialnej prezentacji podsumowującej całokształt działalności jednostki OSP Przygłów sprawozdania przedstawili dh Przemysław Gorgoń, skarbnik jednostki oraz dh Mariusz Trzecianowski sekretarz komisji rewizyjnej, który złożył wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

W dalszej części zebrania odbyło się przyjęcie nowych członków. W tym roku do jednostki zapisało się pięciu nowych druhów w tym czterech należących do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. To pozwoli naszej jednostce rozwijać się w kolejnych dziedzinach i jest zalążkiem utworzenia specjalistycznej grupy ratownictwa wodno – nurkowego.

Podczas zebrania odznaczeni zostali również „za wysługę lat” druhowie: Rafał Taranowski, Paweł Kulbat, Anna Marecka, Małgorzata Marecka, Łukasz Rytych, Marta Rytych, Maciej Nowicki, Władysław Nowak, Agnieszka Abratkiewicz, Bartosz Abratkiewicz, Tomasz Kiełbasa.

Samorządowcy podziękowali za służbę OSP Przygłów

Na koniec zebrania samorządowcy oraz zaproszeni goście zabrali głos dziękując ratownikom za służbę na rzecz mieszkańców gminy Sulejów oraz powiatu piotrkowskiego podkreślając dużą rolę jednostki w zapewnieniu ich bezpieczeństwa. Podziękowali również za prowadzenie drużyny dziecięcej i młodzieżowej oraz szerokie spektrum działalności społecznej.

Samorządowcy otrzymali również podziękowania za wsparcie na rzecz jednostki oraz rozwoju bezpieczeństwa mieszkańców.

Galeria zebranie OSP Przygłów

Fot.: Marta Rytych, Piotr Piątek