KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Zjazd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W sobotę, 6 listopada, o godz. 15.00 w remizie OSP Kurnędz rozpoczął się XII Zjazd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sulejowie. W zjeździe uczestniczyli delegaci z wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Sulejów oraz zaproszeni goście. Ustępującemu Zarządowi udzielono absolutorium.

Zebranie rozpoczął dh Prezes Sławomir Szczur witając wszystkich przybyłych delegatów oraz zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się m.in.: Wojciech Ostrowski – Burmistrz Sulejowa, Bartosz Borkowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie, bryg. Jan Mielczarek – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Piotrkowie Tryb., dh Tadeusz Karcz – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piotrkowie Trybunalskim, Katarzyna Miśkiewicz – radna Rady Powiatu Piotrkowskiego, dh Włodzimierz Kapiec – Vice Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piotrkowie Tryb.

Zjazd podsumował pięcioletnią działalność Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Sulejowie. Sprawozdania odczytali dh prezes Sławomir Szczur, dh komendant Janusz Błaszczyński oraz dh skarbnik Władysław Kuśmierski. W sprawozdaniach wspomniano m.in. o strażackiej zbiórce złomu dla Krystianka, pozyskaniu pięciu nowych samochodów dla jednostek OSP z terenu gminy oraz ogólnej pracy ochotniczego społeczeństwa.

Nowy sztandar oddziału gminnego. Wniosek dh Michała Rytycha spotkał się z ogromnym odzewem

Podczas Zjazdu, dh Michał Rytych z OSP Przygłów złożył wniosek o wymianę gminnego sztandaru, który jest już mocno zniszczony i nieaktualny. Na wniosek hucznie odpowiedzieli przedstawiciele Prezydium. Pierwszym był dh Janusz Błaszczyński, który ogłosił chęć wpłaty 1000zł na wymianę sztandaru. Kolejno taką samą decyzję podjęli dh Sławomir Szczur, radny Bartosz Borkowski, dh Mariusz Stobiecki oraz radna Katarzyna Miśkiewicz. Następnie po 500zł postanowili „dorzucić” dh Michał Rytych oraz dh Mirosław Antosik. Brakującą kwotę na nowy sztandar i gablotę pokryje burmistrz Wojciech Ostrowski. Wielkie brawa za tak wspaniały gest!

Podczas Zjazdu udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz podziękowano za pięcioletnią pracę. Wybrano nowy Zarząd w składzie:

Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Sulejowie:  Sławomir Szczur

Wiceprezesi: Jakub Rytych, Mieczysław Lec

Komendant Gminny – Janusz Błaszczyński

Sekretarz – Wojciech Dąbrowski

Skarbnik – Władysław Kuśmierski

Członkowie Prezydium – Bartłomiej Kolasiński, Mariusz Bryk, Mariusz Stobiecki.

Przedstawicielami do władz Zarządu Powiatowego zostali: Janusz Błaszczyński, Tadeusz Karcz oraz Sławomir Szczur.