KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego 2022

W niedzielę, 23 października, egzaminem teoretycznym i praktycznym zakończyło się szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP.

Szkolenie prowadzone było w dniach od 14 do 23 października 2022 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim. W zajęciach wzięło udział 40 strażaków OSP z terenu powiatu piotrkowskiego. Z naszej jednostki z wynikiem pozytywnym kurs ukończyła dh. Aneta Kolasińska. 

Uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności do skutecznego podejmowania akcji ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego. Plan szkolenia zakładał:

  • wypadki drogowe – statystyka i przyczyny,
  • budowę pojazdów samochodowych,
  • hydrauliczne narzędzia ratownicze,
  • organizację akcji ratownictwa technicznego na drogach,
  • metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów,
  • postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych,
  • postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych.

Kurs trwający 31 godzin został podzielony na część praktyczną oraz teoretyczną. Szkolenie to było uzupełnieniem posiadanych kwalifikacji dla ratowników OSP, których kurs podstawowy ukończony został przed 2015 rokiem. Jest niezbędny, aby później móc przystąpić do szkolenia dowódców OSP.

Wszystkim strażakom, którzy ukończyli kurs, a szczególnie dh. Anecie Kolasińskiej gratulujemy podniesienia swoich kwalifikacji.

Fot.: OSP Uszczyn