KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Szkolenie podstawowe strażaków OSP [2023] zakończone. Kolejny ratownik w naszej jednostce.

W niedzielę, 30 kwietnia, egzaminem teoretycznym i praktycznym zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. Z naszej jednostki kurs ukończył druh Jakub Morawiec, związany z przygłowską jednostką od 12 roku życia.

Szkolenie podstawowe jest przepustką do czynnego udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Realizowane jest w oparciu o program szkolenia podstawowego strażaka ratownika OSP z dnia 4 marca 2022 roku. Celem szkolenia jest przygotowanie członków Ochotniczych Straży Pożarnych do:

– nabycia wiedzy i umiejętności do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych, właściwych dla rot w zastępie w ramach wyposażenia własnego jednostki OSP;
– sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych określonych w treściach programu szkolenia;
– sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych podczas powodzi;
– prowadzenia łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej;
– kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych.

Kurs prowadzony był przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim. Rozpoczął się dnia 24 lutego br., a zakończył egzaminem 30 kwietnia. Szkolenie ukończyło 38 druhów OSP z terenu powiatu piotrkowskiego.

Serdecznie gratulacje dla druha Jakuba za wytrwałość i ukończenie kursu oraz witamy z zaszczytnym gronie ratowników!