KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

W niedzielę, 28 maja, egzaminem teoretycznym i praktycznym zakończyło się szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. Zajęcia prowadzone były w terminie 19 – 28 maja 2023 r. w KM PSP Piotrków i przeznaczone były dla ratowników z powiatu piotrkowskiego.

Celem szkolenia było przygotowanie kierowców – konserwatorów sprzętu OSP do wykonywania zadań operatora sprzętu, do obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi, stanowiących wyposażenie OSP, a także do konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie pełnej sprawności sprzętu ratowniczego OSP.

Szkolenie realizowane było według programu zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP z dnia 4 marca 2022 i obejmowało 29 godzin lekcyjnych o tematyce:

– Prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego,
– Charakterystyka samochodów pożarniczych,
– Zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia i ustawiania samochodów pożarniczych,
– Eksploatacja motopomp i autopomp oraz pomp stosowanych w OSP,
– Obsługa techniczna samochodów pożarniczych,
– Eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu,
– Eksploatacja hydraulicznych i pneumatycznych zestawów ratowniczych,
– Eksploatacja ratowniczego sprzętu mechanicznego,
– Eksploatacja sprzętu ochrony dróg oddechowych,
– Bezpieczeństwo i higiena pracy/ służby podczas działań ratowniczych i ćwiczeń pożarniczych.

Z naszej jednostki kurs ten ukończyli dwaj strażacy tj., dh Rafał Nowicz oraz dh Artur Pasieczyński. Serdecznie gratulujemy!