KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Strażacy podsumowali działalność za 2022 rok

W sobotę, 4 marca, w Ochotniczej Straży Pożarnej w Przygłowie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2022. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności oraz plany na 2023 rok.

Otwarcia zebrania dokonał prezes jednostki dh Bogdan Pietrykowski, który na początku przedstawił porządek obrad oraz przywitał wszystkich przybyłych gości. Następnie odegrany został hymn strażaków po którym minutą ciszy zostali uczczeni strażacy, którzy odeszli z szeregów jednostki w 2022 roku.

Kolejnym bardzo ważnym punktem zebrania było ślubowanie członków Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, które przeprowadził naczelnik jednostki dh Bartłomiej Kolasiński. Była to wzruszająca chwila, po której wszyscy zgodnie przyznali, że jednostka z Przygłowa rośnie w siłę.

Po ślubowaniu szczegółowe sprawozdania z działalności jednostki przedstawili dh Bogdan Pietrykowski – prezes, dh Bartłomiej Kolasiński – naczelnik oraz dh Przemysław Gorgoń – skarbnik. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Rafał Nowicz. Złożył wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi, które zostało przyznane jednogłośnie. Z kolei plany jednostki na 2023 rok przedstawił dh Michał Rytych.

Działalność Jednostki Operacyjno – Technicznej za 2022 rok

W 2022 roku jednostka OSP Przygłów odnotowała łącznie 136 akcji ratowniczo – gaśniczych w tym: 31 pożarów, 91 miejscowych zagrożeń, 9 alarmów fałszywych oraz 5 zabezpieczeń rejonu operacyjnego w KM PSP Piotrków. Pod względem ilości wyjazdów jednostka uplasowała się na pierwszym miejscu w gm. Sulejów, drugim w pow. piotrkowskim oraz piętnastym w woj. łódzkim. Zestawienie ilości wyjazdów dla poszczególnych ratowników przedstawiają się następująco:

Bartłomiej Kolasiński – 119
Aneta Kolasińska – 97
Kacper Abratkiewicz – 70
Zbyszek Skowroński – 69
Artur Pasieczyński – 59
Przemysław Gorgoń – 49
Damian Kolasiński – 49
Tomasz Antosik – 43
Łukasz Rytych – 42
Aleksy Czerwiński – 38
Michał Marecki – 31
Maciej Nowicki – 31
Anna Marecka – 25
Marta Rytych – 25

Jakub Rytych – 23
Katarzyna Skowrońska – 22
Dawid Walasik – 22
Damian Prasol – 17
Martyna Rytych – 15
Michał Cejnuk – 10
Kamil Rokuszewski – 9
Rafał Rytych – 9
Mariusz Trzecianowski – 8
Przemek Prasol – 8
Klaudia Morawiec – 5
Bartosz Abratkiewicz – 2
Dawid Banasiak – 2
Małgorzata Marecka – 2
Jakub Michalski – 2
Rafał Taranowski – 2
Paweł Kulbat – 1

Jak pokazują powyższe statystyki znajdujemy się w ścisłej czołówce jednostek OSP na terenie woj. łódzkiego. Najbardziej cieszy nas jednak fakt, iż kolejny rok wyjeżdżaliśmy ze 100% frekwencją. Zawsze, gdy byliśmy alarmowani, wyjeżdżaliśmy minimum jednym zastępem, niezależnie od pory dnia lub nocy. Natomiast wielokrotnie podejmowaliśmy akcje dwoma, a nawet trzema zastępami w pełnej obsadzie. Cieszymy się, że mogliśmy pomagać mieszkańcom gminy Sulejów i powiatu piotrkowskiego zawsze gdy tego potrzebowali.

Pełna prezentacja działalności Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP Przygłów

Kliknięcie w slajd spowoduje jej zmianę.

Dotacje OSP Przygłów

W sprawozdaniu przedstawiono również jak liczne dotacje pozyskała jednostka w 2022 roku. Dzięki nim udało się zakupić sprzęt ratowniczy, ubrania ochronne oraz hełmy. Ogromnym sukcesem Zarządu jest również pozyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzie w ramach programu EkoRemiza na termomodernizację budynku strażnicy OSP w Przygłowie. Ogromna dotacja na kwotę blisko 540 tys. zł pozwoli na zmniejszenie potrzeb energetycznych budynku oraz zmieni wizualnie budynek. Wykonane zostanie ocieplenie całego budynku, zostaną wymienione bramy garażowe, okna, drzwi oraz zamontowana fotowoltaika. W tej chwili trwa procedura przetargowa, a prace mają się zakończyć do końca 2023 roku.

Zebrani goście gratulowali osiągnięć jednostce OSP Przygłów

Po przedstawieniu sprawozdań głos zabrali licznie zebrani goście, a wśród nich: Grzegorz Lorek – Poseł na Sejm RP, st. bryg. Jan Mielczarek – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP Piotrków Tryb, Dorota Jankowska – Radna Powiatu Piotrkowskiego, Piotr Wojtysiak – Starosta Piotrkowski, Ireneusz Czerwiński – Sekretarz Powiatu Piotrkowskiego, dh Sławomir Szczur – Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sulejowie oraz Rafał Kulbat – Radny Sulejowa.

Goście gratulowali osiągnięć jednostki oraz życzyli, aby wszystkie plany na 2023 rok zostały wykonane. Jednym z nich jest pozyskanie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego, który pozwoli na zwiększenie potencjału dwóch jednostek z terenu gm. Sulejów tj. OSP Przygłów i OSP Uszczyn, której zostanie przekazany obecnie 13 letni terenowy MAN z Przygłowa. Jednostka z Przygłowa znajduje się aktualnie na liście do dofinansowania zakupu samochodu, jednak jest to przyznana kwota 50% wartości pojazdu. Od samorządowców padły obiecujące słowa, które mogą wskazywać na realizację tego projektu

Wśród zaproszonych gości na zebraniu pojawili się również: dh Jan Sachrajda – Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piotrkowie, dh Stanisław Chmielewski – Honorowy Komendant Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Sulejowie, Mariusz Szczęsny – Radny Sulejowa, Rafał Fogiel – Radny Sulejowa, Paweł Kępski – Sołtys Przygłowa, dh Wojciech Łągwa – Naczelnik OSP Uszczyn oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionej jednostki OSP Błogie.

Medale i podziękowania

Podczas zebrania wręczono również podziękowania za okazaną pomoc dla jednostki OSP Przygłów, którą otrzymali: Grzegorz Lorek – Poseł na Sejm RP, Dorota Jankowska – Radna Powiatu Piotrkowskiego, Piotr Wojtysiak – Starosta Piotrkowski.

Podziękowanie od Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sulejowie otrzymali przedstawiciele jednostki OSP Błogie (gm. Mniszków) za pomoc przy organizacji gminnych zawodów sportowo – pożarniczych, które odbyły się w Sulejowie w 2022 roku.

Wręczono również druhom z Przygłowa medale za wysługę lat:

  • dh Jan Sachrajda – 55 lat,
  • dh Michał Rytych – 45 lat,
  • dh Jan Koszowski – 45 lat,
  • dh Krzysztof Jędrzejczak – 45 lat,
  • dh Stanisław Antosik – 40 lat,
  • dh Aleksy Czerwiński – 35 lat,
  • dh Rafał Nowicz – 30 lat,
  • dh Mariusz Trzecianowski – 30 lat,
  • dh Bartłomiej Kolasiński – 20 lat,
  • dh Przemysław Gorgoń – 10 lat.