KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Sprawozdanie z działalności – ZOMG ZOSP RP w Sulejowie

W sobotę, 9 kwietnia, o godz. 17.30 w sali OSP Barkowice Mokre rozpoczęło się zebranie Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sulejowie podsumowujące rok 2021. Połączone było z tradycyjnym strażackim spotkaniem tj. Wielkanocnym „Jajeczkiem”.

Na spotkanie przybyli druhowie- przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Sulejów oraz zaproszeni goście. Otwarcia zebrania dokonał wiceprezes Jakub Rytych, który przywitał zaproszonych gości oraz przedstawił przebieg zebrania. Następnie wybrano przewodniczącego zebrania, którym został dh Wojciech Dąbrowski, który prowadził dalszą część spotkania.

Sprawozdania z działalności przedstawili dh Jakub Rytych w imieniu Prezesa Sławomira Szczura, oraz dh Mariusz Bryk w imieniu Komendanta Gminnego dh Janusza Błaszczyńskiego.Podsumowano działalność strażaków oraz udział w akcjach i ćwiczeniach.

Pełniącym obowiązki komendanta gminnego do czasu powrotu dh Błaszczyńskiego został dh Mariusz Bryk, którego w powierzonych zadaniach będą wspierać dh Bartłomiej Kolasiński oraz dh Konrad Gosławski.

Podziękowania dla wszystkich OSP

Po szczegółowych sprawozdaniach głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali za akcje pomocowe, ratowniczo – gaśnicze oraz ogólną współpracę. Wśród nich znaleźli się:

  • dh Tadeusz Karcz – Przezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piotrkowie Tryb.,
  • Bartosz Borkowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie,
  • Rafał Taranowski – Komendant Straży Leśnej Nadleśnictwa Piotrków,

oraz radni i jednocześnie druhowie OSP: Mariusz Zielonka, Rafał Kulbat i Jan Ratajczyk.

W wolnych wnioskach głos zabrał również dh Bartłomiej Kolasiński, który wskazał potrzebę wykonania gminnej pralnicy dla strażaków OSP.

„Robimy wiele dla społeczeństwa, organizujemy zbiórki, ratujemy ludzkie życie i mienie, a wreszcie zróbmy coś dla siebie. Od 3 lat jako jednostka OSP Przygłów staramy się o taką pralnicę dla strażaków z terenu gminy. W 2020 roku otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 200 tys zł, niestety przez pandemię zostały nam te środki cofnięte. Prosimy samorząd, radnych oraz przewodniczącego rady o poparcie tego ważnego dla naszego zdrowia projektu” – dodał dh Kolasiński.

Warto dodać, iż gmina Sulejów od wielu lat odnotowuje najwięcej podjętych interwencji z terenu powiatu piotrkowskiego. Tym samym jednostki OSP Sulejów i OSP Przygłów również odnotowują najwięcej wyjazdów. Szkolenia również stoją na wysokim poziomie i w roku 2021 odnotowano ich kilka (głównie w OSP Przygłów), gdzie szkolili się strażacy z terenu gminy Sulejów jak i gmin sąsiednich.

Zebranie przebiegało w miłej, przyjacielskiej atmosferze, a druhny z OSP Barkowice Mokre  oraz członkinie KGW Barkowice Mokre przygotowały smakowity poczęstunek dla przybyłych druhów.

Po części sprawozdawczej druhowie przeszli do tradycyjnego Wielkanocnego „Jajeczka”, które modlitwą rozpoczął kapelan strażaków ks. kan. Zygmunt Czyż. Przygotowane posiłki zostały poświęcone, a strażacy złożyli sobie świąteczne życzenia.