KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Pomoc SMS – wysyłanie zdjęć do dyspozytora z miejsca zdarzenia

Funkcjonariusze Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim  dysponują innowacyjnym systemem SMS-owym pomagającym ocenić sytuację na miejscu zdarzenia oraz określić dokładną lokalizację zgłaszającego. Wystarczy wysłać zdjęcie z miejsca zdarzenia do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP przy pomocy specjalnej aplikacji, do której link zostaje wysłany SMS-em przez dyspozytora do osoby zgłaszającej.

Jak informuje Dyżurny Operacyjny SK KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim kpt. Jarosław Miśkiewicz zasada działania systemu jest bardzo prosta.

Podczas przyjmowania zgłoszenia dyspozytor może zapytać osobę zgłaszającą czy posiada smartfona i czy wyraża zgodę na przesłanie jej SMS-em linku do aplikacji. Po wejściu w przesłany link osoba zgłaszająca będzie mogła zrobić zdjęcie i przesłać je bezpośrednio do Stanowiska Kierowania KM PSP.

Funkcjonariusze pełniący służbę na Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego PSP na podstawie zdjęć będą mogli wstępnie ocenić sytuację na miejscu zdarzenia i zadysponować odpowiednie siły i środki. Oczywiście to czy Dyżurny SK KM PSP zaproponuje wysłanie linku z aplikacją zależy od jego oceny zgłoszenia i nie jest obowiązkiem – tłumaczy kpt. Jarosław Miśkiewicz

Link aktywny jest przez 15 minut i w tym czasie można dosyłać zdjęcia z miejsca zdarzenia. Dzięki przesłanym materiałom dyspozytorzy nie tylko będą mogli ocenić sytuacje panującą na miejscu zdarzenia, ale również dostaną informację o lokalizacji osoby zgłaszającej.

Może to być szczególnie przydatne w przypadku osób, które nie wiedzą gdzie się znajdują np. osoby zagubione w lesie czy też zgłaszający, którzy nie potrafią doprecyzować lokalizacji pożaru lub wypadku drogowego.

Aplikacja może być również wykorzystywana przy współpracy na linii KDR – SK KM PSP.

Ważne jest tylko, aby telefon znajdował się w zasięgu sieci komórkowej oraz miał dostęp do internetu. W przypadku nieaktywnej opcji „lokalizacji” w telefonie, aplikacja poprosi o jej włączenie– dodaje kpt. Miśkiewicz.

Wyślij zdjęcie z miejsca zdarzenia i pozwól ocenić panującą tam sytuację.
Przypominamy! Stanowisko kierowania w Piotrkowie obsługuje numer alarmowy 998.

Tylko pod tym numerem łączymy się bezpośrednio z dyspozytorami piotrkowskiego stanowiska kierowania. Numer alarmowy 112 łączy nas z Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi.

Do zadań Stanowiska Kierowania KM PSP należy w szczególności:

1) przyjmowanie, kwalifikowanie oraz w razie potrzeby przekazywanie zgłoszeń alarmowych;
2) dysponowanie zasobów ratowniczych do działań ratowniczych;
3) wspomaganie i koordynacja działań ratowniczych;
4) bieżące analizowanie:
a) informacji o zagrożeniach z systemów monitoringu podmiotów ksrg,
b) gotowości operacyjnej,
c) czasu interwencji, w tym czasu dysponowania, przybycia, prowadzenia i zakończenia działań ratowniczych,
d) przebiegu działań ratowniczych,
e) rezerw materiałowych i sprzętowych podmiotu ksrg;
5) informowanie przełożonych i organów administracji publicznej o rodzajach zagrożeń, prognozie ich rozwoju oraz skali i miejscu zdarzenia;
6) współdziałanie ze stanowiskami kierowania, centrami powiadamiania ratunkowego oraz innymi centrami lub zespołami zarządzania kryzysowego;

W stanowisku kierowania pełnią służbę dyżurni operacyjni i dyspozytorzy Państwowej Straży Pożarnej.

Obsada Zmianowa SK KM PSP  Piotrków Trybunalski
Dyżurny operacyjnyst. kpt. Adam Sosnowski
Dyżurny operacyjnykpt. Tomasz Pągowski
Dyżurny operacyjnykpt. Bartłomiej Banaszczyk
Dyżurny operacyjnykpt. Jarosław Miśkiewicz
Dyżurny Stanowiska mł. kpt. Piotr Misztela
Dyżurny Stanowiska mł. asp. Jarosław Domarańczyk
Dyżurny Stanowiska mł. asp. Artur Gruszka
Dyspozytormł. ogn. Cezary Hernoga