KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Nasza jednostka wyróżniona na podsumowaniu sportowym ziemi piotrkowskiej

Fot.: FB/Starostwo Powiatowe - Powiat Piotrkowski

W piątek, 17 lutego, w Grabicy odbyło się Podsumowanie Sportowe Ziemi Piotrkowskiej za rok 2022. Władze powiatowe nagrodziły środowisko sportowe Powiatu Piotrkowskiego za wkład w promocję kultury fizycznej wśród społeczności lokalnej. Podczas gali została wyróżniona również nasza jednostka za organizację zawodów sikawek konnych i przenośnych.

Podsumowanie sportowe odbyło się w piątek, 17 lipca, w Gminnym Centrum Kultury w Grabicy. Nagrodzono najpopularniejszych sportowców, najpopularniejsze kluby sportowe, najlepszych sportowców i trenerów oraz nadzieje sportowe. Za organizację XII Powiatowych Zawodów Sikawek Konnych i Przenośnych nasza jednostka otrzymała wyróżnienie w kategorii działalności społecznych.

Podziękowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przygłowie za wsparcie i pomoc na rzecz krzewienia kultury fizycznej i rozwoju sportu w 2022 roku na terenie Ziemi Piotrkowskiejczytamy na statuetce, którą odebrał dh Bartłomiej Kolasiński, naczelnik jednostki.

Plebiscyt Sportowy Ziemi Piotrkowskiej 2022

Jest nam niezmiernie miło, iż nasze zaangażowanie w organizację zawodów zostało dostrzeżone przez Starostwo Powiatowe. Zawody te organizujemy wspólnie już od wielu lat. Zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem wśród startujących drużyn oraz mieszkańców. Oprócz krzewienia kultury fizycznej i podtrzymywania tradycji, poprzez zawody, tak naprawdę doposażamy również jednostki z powiatu w sprzęt ratujący życie i mienie. To właśnie wsparcie m.in. Starostwa Powiatowego pozwala na zakup nagród w postaci sprzętu strażackiego.

Plebiscyt Sportowy za rok 2022 – Statuetka dla OSP Przygłów