KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Mieszkańcy Przygłowa, Łęczna i Nowej Wsi wspierają naszą jednostkę

Fot. Marta Rytych

Mieszkańcy Przygłowa, Łęczna oraz Nowej Wsi przekazali naszej jednostce środki z funduszu sołeckiego podczas zebrań w 2022 roku. Doposażymy się w nowy sprzęt oraz zrealizujemy zadanie termomodernizacji budynku OSP.

Podczas zebrania wiejskiego w Łęcznie, mieszkańcy zdecydowali, aby część funduszu sołeckiego przeznaczyć dla naszej jednostki na zakup hełmu strażackiego. Zakup zrealizowaliśmy jeszcze w tamtym roku, ponieważ były to środki niewykorzystane w bieżącym roku budżetowym. Otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 1 500, 00 zł.

Na zebraniu wiejskim w Przygłowie mieszkańcy zagłosowali, aby kwotą 25 000,00 zł wesprzeć realizację zadania termomodernizacji budynku naszej OSP. Na ten cel pozyskaliśmy dotację na kwotę ponad pół miliona złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dzięki mieszkańcom Przygłowa pokryjemy wkład własny do realizacji tego potrzebnego zadania, który zakończy się w 2023 roku.

Nowy sprzęt, nowe możliwości

W Nowej Wsi mieszkańcy udzielili nam wsparcia w wysokości 3 000,00 zł na zakup urządzenia akumulatorowego typu szlifierka kątowa. Sprzęt ten w dużym stopniu podniesie poziom przygotowania naszej jednostki do akcji związanych z usuwaniem skutków wichur na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Sprzęt ten zostanie zakupiony w roku 2023.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Przygłowa, Łęczna i Nowej Wsi za dostrzeżenie naszej działalności oraz wsparcie, dzięki któremu możemy podnosić gotowość bojową jednostki.

W roku 2022 podjęliśmy najwięcej akcji ratowniczo – gaśniczych spośród jednostek z terenu gminy Sulejów. Odnotowaliśmy łącznie 136 zdarzeń, w tym 31 pożarów, 91 miejscowych zagrożeń, 9 alarmów fałszywych oraz 5 zabezpieczeń rejonu operacyjnego w KM PSP Piotrków. Dzięki takim funduszom możemy pokrywać straty sprzętowe oraz stale się rozwijać, aby być jak najlepiej przygotowanym do coraz to nowszych zagrożeń.