KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Libertacja Przygłowa nadana przez Króla Władysława IV w 1637 roku

Libertacja czasowa polegała na zwolnieniu od podatków i innych ciężarów na określony czas, w związku z wydarzeniami losowymi, poniesionymi inwestycjami lub za opłatą. W związku ze zniszczeniami wojennymi, na przykład najazdami tatarskimi, udzielano nieraz libertacji dotkniętym nimi ziemiom od poboru lub miastom od szosu. W przypadku pożarów miasta/wsi udzielano często pogorzelcom libertacji czasowej od podatków miejskich. Taką libertacje otrzymała wieś Przygłów w 1637 roku, zwalniająca mieszkańców od wszelkich ciężarów na 4 lata, ponieważ wieś tę zniszczył pożar.

13 kwietnia 1637 roku Król Władysław IV ustanawia czasowe zniesienie ciężarów we wsi Przygłów, na skutek zniszczenia wsi przez pożar. Dokument został podpisany przez samego króla Władysława IV oraz Andrzeja Kowalińskiego – pisarza kancelarii koronnej. Jak czytamy w dokumencie:

Władysław IV Waza z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, smoleński, siewierski i czernihowski, a także dziedziczny król Szwecji, Gotów i Wandalów, wybrany wielki książę Moskiewski w związku z wybuchem pożaru we wsi Przygłowa, należącej do konwentu sulejowskiego, zwalnia wieś od wszelkich ciężarów, ponieważ wieś tę zniszczył pożar.

Dokument ten został odnaleziony w zbiorach Muzeum Narodowego, a jego skan został bezpłatnie udostępniony. Całej historii smak nadaje fakt, iż moneta Króla Władysława III Wazy, ojca Władysława IV znajduje się w zbiorach jednego z naszych mieszkańców. Jak sam określa moneta ta znajduje się w zbiorach rodzinnych „odkąd pamięta” (zdjęcia poniżej).