KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Ćwiczenia w obiektach typu studnia

W niedzielę, 6 lutego, na terenie jednostki OSP Przygłów odbyły się ćwiczenia z zakresu ratownictwa w obiektach typu studnia. W ćwiczeniu wzięli udział strażacy z trzech jednostek OSP, wykonując realistyczne założenie i zjazd do studni.

Ćwiczenia rozpoczęły się o godz. 9.00. Zakładały ewakuację osoby poszkodowanej ze studni przy wykorzystaniu technik linowych. Na miejscu pojawili się strażacy z OSP Przygłów, OSP Sulejów – Podklasztorze oraz OSP Błogie (gm. Mniszków).

Na początek omówiono ogólne zasady ratownictwa w obiektach typu studnia, tworzenia stanowisk asekuracyjnych oraz podejmowania osób poszkodowanych. Następnie przystąpiono do praktycznego ćwiczenia tj. rozstawienia trójnogu ratowniczego, stworzenia stanowiska asekuracyjnego oraz zjazd ratownika po osobę poszkodowaną.

Strażacy wykonali dwa warianty. Jeden przy użyciu butli powietrznej założonej na plecach ratownika, a drugi przy użyciu butli powietrznej opuszczanej z ratownikiem na lince asekuracyjnej. W obu wariantach ratownicy zwracali szczególnie uwagę na towarzyszący dyskomfort podczas zjazdu na dno studni.

Celem ćwiczeń było:

  • Doskonalenie umiejętności wykorzystania technik linowych przez strażaków-ratowników podczas akcji.
  • Ewakuacja osób i udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
  • Zapoznanie z obiektem – terenem, specyfiką występujących zagrożeń w podobnych obiektach tego typu.
  • Doskonalenie umiejętności prawidłowego doboru sprzętu wysokościowego i wykorzystania go w praktyce.

Strażacy wymienili się również doświadczeniem podczas prowadzenia akcji na tego typu obiektach oraz specyfiki podejmowanych działań. W tym miejscu dziękujemy serdecznie za przyjazd druhów z OSP Błogie oraz Sulejów – Podklasztorze. Ćwiczenia zakończyły się o godz. 12.30.