KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Ćwiczenia doskonalące z ratownictwa technicznego

W niedzielę, 5 grudnia, na terenie naszej jednostki odbyły się ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego (drogowego). Głównym zagadnieniem ćwiczeń była stabilizacja pojazdów oraz wykonywanie dostępu do osób poszkodowanych. W szkoleniu wzięli udział strażacy z OSP Przygłów oraz OSP Sulejów – Podklasztorze.

Ćwiczenia rozpoczęły się o godz. 9.00. Na początku omówiono podstawowe zasady działań ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych. Strażacy poruszyli zagadnienia dotyczące rozpoznania, zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz przekazywania istotnych informacji do stanowiska kierowania.

Po krótkim wstępie strażacy przystąpili do ćwiczenia praktycznego. Głównym zagadnieniem była stabilizacja pojazdów oraz wykonywanie dostępu do osób poszkodowanych. Strażacy wykorzystywali sprzęt hydrauliczny, narzędzia podręczne oraz pasy transportowe.

Podczas ćwiczenia praktycznego strażacy wykorzystywali m.in techniki:

  • stabilizacji pojazdu oraz wykorzystania pasów transportowych,
  • bezpiecznego usuwania szyb samochodowych,
  • usuwania drzwi oraz wykonania tzw. „trzecich drzwi”,
  • podnoszenia kolumny kierowniczej przy pomocy rozpieracza ramieniowego,
  • wykorzystania zestawu osłon poduszek powietrznych.

Strażacy wykorzystywali również sprzęt podręczny, w tym nieco zapomniane w strażackim środowisku, narzędzie typu inopur. Druhowie z OSP Sulejów – Podklasztorze próbowali również wykonać dostęp do osoby poszkodowanej przy pomocy sprzętu burzącego.

Ćwiczenia były bardzo owocne i potrzebne. W tym miejscu serdecznie podziękowania kierujemy do dh Michała Mareckiego za przekazany pojazd do ćwiczeń, dh Artura Pasieczyńskiego za przewóz pojazdu na plac straży, dh Marcie Rytych za świetne fotki oraz dh Anecie Kolasińskiej za super filmy. Wszystkim biorącym udział w szkoleniu dziękujemy za chęć doskonalenia umiejętności oraz miło spędzoną niedzielę.